14 грудня 2020 р. Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) оприлюднила звіт щодо ситуації в Україні, пов’язаний із завершенням етапу оцінки поданих в МКС та зібраних МКС з 2014 року матеріалів [1]. Канцелярія завершила попереднє вивчення ситуації в Україні, винісши ухвалу про те, що критерії для порушення розслідування дотримані в частині предметної юрисдикції, прийнятності та інтересів правосуддя.

Відносно Криму прокурори МКС прийшли до висновку, що починаючи з 26 лютого 2014 року в Криму військовими окупаційної армії вчинялися такі воєнні злочини: умисні вбивства; тортури; посягання на людську гідність; незаконне позбавлення волі; примус до служби в збройних силах ворожої держави; умисне позбавлення охоронюваних осіб прав на справедливе та нормальне судочинство; переміщення окремих частин населення оккупованої території за межі цієї території (стосовно переміщення осіб під вартою та ув’язнених), захоплення майна ворога, коли таке захоплення не зумовлене прямою військовою потребою (щодо приватної власності та культурних цінностей).

Також прокурори МКС констатували й вчинення в Криму окупаційною адміністрацією таких злочинів проти людяності як: вбивства; депортацію та насильницьке переміщення населення; ув’язнення чи інше жорстоке позбавлення фізичної свободи; тортури; переслідування ідентифікованої групи або спільноти з політичних мотивів; насильницьке зникнення людей.

У звіті МКС спеціально зазначається, що Канцелярія прокурора не отримала жодної відповіді на запити, спрямовані в Російську Федерацію щодо причин та наслідків даних злочинів, покарання винних осіб. У звіті вказується, що після обрання нового Прокурора МКС пройдуть консультації зі стратегічних та оперативних питань, пов’язаних з визначенням пріоритетності завдань в роботі Канцелярії прокурора МКС та подачею необхідних клопотань до Палати попереднього провадження МКС за згаданими міжнародними злочинами в окупованому Криму.

1. https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf