2017 рік у окупованому Криму став примітний тим, що очільник так званого «Міністерства сільського господарства Республіки Крим» Андрій Рюмшин усвідомив, що продукція рибництва та рибальства може бути продовольством. Раніше такі очевидні думки не приходили в голову кримського «чиновника» через існування Державної програми РФ «Розвиток рибогосподарського комплексу», з якої «фінансувалася» відповідна «Програма розвитку рибного господарства Республіки Крим на 2015-2017 роки», про зниклі два мільярди якої вже писала «АРК» [1]. Але коли федеральні кошти перестали виділятися окупаційна «влада» в терміновому порядку перезатвердила свою «Програму» на новий термін, змінивши її «підвідомчість і джерела фінансування». Однак, незважаючи на те, що фінансових ресурсів у окупантів поменшало, порядок їх використання залишився без змін. Детальніше про чергову двоходову схему освоєння окупантами «коштів цільових програм» розповість кандидат юридичних наук Андрій Чвалюк.

Перше, на що слід звернути увагу, це поспішне затвердження «відомчої цільової програми» «Розвиток галузей рибництва і рибальства» (далі – «ВЦП») [2]. Правила бюджетного процесу наказують спочатку скласти і розглянути фінальний звіт про виконання минулої аналогічної програми (в даному випадку «Програми розвитку рибного господарства «Республіки Крим» на 2015-2017 роки») і вже потім, з урахуванням досягнутих (недосягнутих) результатів розглядати питання про доцільність виділення нових «бюджетних коштів». Але цих правил дотримуються лише в цивілізованих демократичних державах, де в пріоритеті досягнення максимальних результатів за мінімальні кошти. Країна-агресор, окупував Крим, встановила в ньому власні правила, які напівкримінальний окупаційний «уряд» ще більш перекрутив, і тепер основною метою тамтешніх «цільових програм» є ефективне розкрадання виділених коштів. Ми вже писали раніше [3], що звіти про виконання «Програми розвитку рибного господарства Республіки Крим на 2015-2017 роки» були приховані, відповідно сподіватися, що вони ляжуть в основу нової «ВЦП» не варто.

Другою особливістю «ВЦП» є її включення з 2017 року до складу «Державної програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства Республіки Крим» (далі – «Програма»), в якості «підпрограми № 5» «Розвиток рибогосподарського комплексу» (далі – «Підпрограма»). Прийнята 29 жовтня 2014 року «Програма» [4] кілька разів зазнавала змін. Маючи можливість порівняти її останню, на даний момент, редакцію з «наказом міністра сільського господарства Республіки Крим» № 607 від 22 серпня 2017 року, яким затверджена «ВЦП», можемо констатувати серйозну розбіжність завдань поставлених у «Підпрограмі» з завданнями «ВЦП».

«Підпрограма» несе в собі декларативні цілі й всього один чітко прописаний захід: «відшкодування частини витрат на сплату відсотків за кредитами, отриманими в російських кредитних організаціях на розвиток товарної аквакультури (товарного рибальства), включаючи товарне водне господарство осетрових видів риб». Простими словами, кримських рибалок і рибоводів планували схилити до взяття кредитів, виключно у російських банках які, швидше за все, належать певним особам або бізнес структурам, заангажованим із окупаційним «урядом» або їх кремлівськими кураторами. На думку укладачів «Підпрограми» реалізація цього заходу мала привести до: «забезпечення збереження, відтворення і раціонального використання водних біологічних ресурсів; забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг, вироблених рибогосподарськими підприємствами». Так само «Підпрограма» має відсилання на «ВЦП», заходи з якої, за задумом укладачів «Програми», повинні були сприяти виконанню вищезазначених завдань.

«ВЦП», в свою чергу, теж містить два завдання: «збільшення і збереження оптимального рівня обсягів видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів, виробництва товарної аквакультури, і товарної харчової рибної продукції; організація індустріальних методів вирощування об’єктів аквакультури; організація виробництва об’єктів прісноводної аквакультури та марикультури; будівництво, реконструкція та (або) модернізація об’єктів рибогосподарської діяльності, а також придбання обладнання для рибництва і (або) рибальства».

Під кожну задачу «ВПЦ» прописувала власний основний захід, суть якого зводилася до відшкодування частини витрат на вилов, реалізацію, будівництво (реконструкцію) тощо. Яка саме частина витрат буде відшкодовуватися – не уточнювалося. Однак було зазначено, що порядок надання коштів «державної» підтримки у вигляді субсидій, напрямки підтримки та перелік одержувачів визначається «Радою міністрів Республіки Крим», на умовах, визначених цим самим псевдодержавним «органом». Таке трактування залишає широке поле для «ручного» розподілу коштів між «потрібними» одержувачами й, відповідно, для масштабної корупції. Відсильний спосіб вказівки основних заходів, і невідповідність завдань «ВЦП» «Підпрограмі», «невід’ємною частиною» якої вона заявлялася, так само невластивий таким бюджетним документам, але, як ми вже зазначили вище, для «Республіки Крим» це звична практика.

«Кошти з федерального бюджету» на дану «ВЦП» не виділялися, фінансування передбачалося з «бюджету Республіки Крим» і «позабюджетних джерел», причому останні переважали. Термін реалізації «ВЦП» охоплював період з 2017 по 2020 рік. У «паспорті ВЦП» обсяги і джерела фінансування були вказані у вигляді голих цифр, без уточнення одиниць виміру і виду валюти, однак «Додаток 2» деталізував, що в річному розрізі обсяг фінансування ВЦП становить: на 2017 рік – 91,187 мільйонів рублів; на 2018 рік – 143,614 мільйонів рублів; на 2019 рік – 99,82 мільйонів рублів; на 2020 рік – 60,95 мільйонів рублів. Єдиним «відповідальним виконавцем» «Програми» та «ВЦП» значилося «Міністерство сільського господарства Республіки Крим».

Як можна помітити при відсутності «федерального фінансування» про мільярди рублів вже не йдеться, однак суми все одно значні. Водночас у відкритому доступі є «звіти» про виконання «Програми», а значить, можна порівняти чи відповідали отримані результати витраченим на їх досягнення ресурсам та які із заходів були реалізовані, а які ні.

Почнемо з основного заходу «Програми». Для «розвитку рибогосподарського комплексу», як вже вказане, планувалося здійснити захід по відшкодуванню частини витрат на сплату відсотків за кредитами, отриманими в російських кредитних організаціях. Але «хитрий план» окупаційних «чиновників» не спрацював, в 2017-2019 роках господарюючі підприємства півострова відмовилися брати кредити в російських банках. Чи то відсотки за користування кредитами були явно грабіжницькими, то чи «субсидії» на їх часткове погашення зовсім мізерними, проте факт залишається фактом, в 2019 році «в зв’язку з незатребуваністю даного напрямку підтримки» захід виключили з «Програми» [5]. Ми вважаємо, що в даному випадку мала місце проста схема, побудована на «відкатах» за отримання дешевих кредитів. Якби дійсно планувалося якесь реальне відшкодування, то в «бюджеті Республіки Крим» щорічно б закладалися кошти на нього. Але таблиці «звітів» за 2017-2019 роки свідчать про протилежне: передбачено «держпрограмою» – 0,0; передбачено в «бюджеті» –  0,0; факт – 0,0 [6; 7; 5]. Не можна витратити те, чого немає, але при цьому  укладачі «Програми» передбачили запасні варіанти заробітку, а саме заходи «ВЦП».

На виконання основного заходу «ВЦП» «Відшкодування частини витрат на одиницю вирощеної (виловленої) і реалізованої товарної рибної продукції)» щорічно виділялися солідні суми. «Бюджетні кошти» освоювалися в повному обсязі, на 100 %, тоді як «кошти позабюджетних джерел» вдалося залучити навіть у більших обсягах, ніж спочатку планувалося. Звідси і «перевиконання плану».

Обсяг вироблених (вирощених) в 2017 році об’єктів аквакультури склав 1 799,0 тонн або 179,9 % до «плану» [6]. Даний приріст ліг в основу показника «Інформація про виконання (невиконання) заходів і обґрунтування доцільності припинення реалізації заходів», в даному випадку виправдовував подальше виділення коштів «ВЦП». Як ми і припускали, окупаційна «влада» одним зростаючим показником перекривала всі інші нереалізовані або навіть збиткові заходи «Програми».

Найбільш чітко це простежується в «звіті» за 2018 рік [7], коли «вирощені 2 121 тонн товарної риби та інших об’єктів промислового рибництва», в різних варіаціях фігурували в трьох заходах з чотирьох, виправдовуючи, в тому числі, і відсутні часткові відшкодування за кредитами. Укладачі «звіту» показали високі навички рерайта і сінонімайзінга, але не достатні для того, щоб замаскувати однакові цифри. Вдумливий аналіз легко показує, що під словами «товарна риба та об’єкти аквакультури» ховається одна і та сама продукція і більше її від підстановки синонімів не стає. Так само викликає сумніви достовірність зазначених цифр, так як в звіті є приписка, що показник заснований «на статистичній звітності користувачів, що займаються аквакультурою». Тобто не на реальній кількості продукції, що надійшла на ринок півострова, а на цифрах, які зволили надати самі виробники вони ж – одержувачі «субсидій».

Риба на тарілці й риба на папері – це абсолютно різна риба, але для гарного «звіту», спрямованого на відмивання «субсидій», і так згодиться. У 2019 році обсяг видобутих (виловлених) водних біологічних ресурсів нібито склав 18 559,4 тонни (113,9 % до «плану»). Обсяг вироблених (вирощених) в 2019 році об’єктів аквакультури нібито склав 2 628,0 тонн (138,3 % до «плану») [5]. Як можна помітити, в 2019 році укладачі звіту зменшили кількість заходів «Програми», залишивши тільки «Розвиток галузей рибництва і рибальства», без деталізації. Тоді як дані про виробництво, для більшої інформативності, вирішили розділити на вилов і вирощування.

Будівництво, реконструкція та (або) модернізація об’єктів рибогосподарської діяльності, а також придбання обладнання для рибництва і (або) рибальства теж спочатку нібито йшло «з випередженням плану». У 2017 році нібито введено в експлуатацію 4 мідійно-устричні ферми, 133 % до «плану». У 2018 році нібито введено в експлуатацію 2 рибницьких об’єкта, 100 % до плану. У 2019 було нібито «модернізовано 7 об’єктів рибогосподарського комплексу», 350 % до плану.

Так чи були досягнуті цілі «Програми» або кошти в черговий раз були витрачені неефективно? Це показує звіт за 2020 рік. Примітно, що інформацію про реалізацію 2ВЦП» в ньому не стали відображати в загальній таблиці як робили в попередні роки, а заховали в середині «звіту» у вигляді тексту. Мабуть, щоб було простіше виправдатися за численні зриви «планів», але про все по порядку.

«Виконання ВЦП» у 2020 році склало 135 712,728 тисяч рублів, 140,1% до «плану», в тому числі з «бюджету Республіки Крим» – 32559,456 тисяч рублів 100 %, та з інших, «позабюджетних коштів» – 103153,272 тисяч рублів, 160,4%. Обсяг вироблених (вирощених) об’єктів аквакультури нібито склав 4 656 тон, 175,7 % до «плану». В рамках «ВЦП» «Розвиток галузей рибного господарства» з трьох реалізованих «заходів», зі слів укладачів «звіту», було нібито досягнуті «цільові показники» у двох. Виконання основного «заходу» «Відшкодування частини прямих витрат на виробництво об’єктів аквакультури, реалізованих в результаті надання субсидій» в 2020 року склало 39 088 тисяч рублів, 186,6 % до «плану», в тому числі з «бюджету Республіки Крим» – 8 377,56 тисяч рублів, 100 %, з позабюджетних коштів – 30 710,469 тисяч рублів, 244,4 %.

Показник було отримане завдяки помітному збільшенню вирощування ставкової риби, а також маріпродукції. Учасниками «підтримки» стали 8 компаній, що спеціалізуються на вирощуванні об’єктів аквакультури. Було «про субсидовано» понад 300 тон товарної рибної продукції. Окремо в звіті виділяються мідійно-устричні ферми: «Донузлав-аквакультура», де нібито вирощено 800 тон мідій і устриць та ТОВ «Черноморстройіндустрія», де нібито вирощено 123,7 тон мідій і устриць. Таким чином очевидно що ніякі «перекриття Північнокримського каналу» не завадили «адміністрації» відмивати гроші на кримському рибництві.

Прикладом у «звіті» серед рибоводів відзначають підприємця Польченка Ю.В., яким нібито вирощено 540,43 тон коропа, товстолобика, амура і сома, підприємця СФГ Галстян, що займається розведенням осетрових. Останнім в 2019 році вирощено 73,0 т продукції, а в 2020 р вже більше 150,0 т, при цьому у 2020 році господарство стало вирощувати тільки осетрів. Також компанія «Рибколгосп імені Кримських партизан» в 2020 році вела в дію інкубаційний цех потужністю в 500 мільйонів штук малька білоногої креветки на рік, що дозволило підприємству почати власне виробництво малька креветки. Згідно статистичної звітності користувачів, що займаються виробництвом аквакультури, за 2020 рік вирощено товарної риби та інших об’єктів промислового рибництва – 3 116 тон і рибопосадкового матеріалу – 1 540,0 тон. Ці цифри, навіть з огляду на їх роздутість з метою «освоєння субсидій» дозволяють констатувати що прісноводне рибництво Криму непогано себе почуває без подачі води Північнокримським каналом.

Але геть інша ситуація склалася у морекористуванні. Тут виконання основного заходу «Відшкодування частини прямих витрат на видобуток (вилов) водних біоресурсів, реалізованих в результаті надання субсидії періоді» в 2020 році також зростало. Воно склало 66 092,645 тисяч рублів, 132,5 % до плану, в тому числі з «бюджету Республіки Крим» – 12 473,527 тисяч рублів, 100%, з інших, позабюджетних коштів – 53 619,118 тисяч рублів, 143,3 %. Але тут «плановий показник» не було виконано, обсяг видобутих (виловлених) водних біологічних ресурсів нібито склав 11 432,732 тон, тобто 61,1 % до плану. Укладачі «звіту» виправдовують зниження зменшенням обсягів видобутку (вилову) водних біоресурсів в Чорному морі на 39,35 % і в Азовському морі на 36,5 % у зв’язку «зі зміною кліматичних умов, зменшенням промислових запасів, зниженням промислового навантаження через тривалий ремонт одного з найпродуктивніших рибопромислових суден».

Тем не менш «субсідії» у вказаний період «освоювалися». Учасниками підтримки стали 5 компаній, які здійснюють видобуток (вилов) водних біоресурсів, було «про субсидовано» 4,5 тисяч тон видобутих і реалізованих водних біоресурсів. З великих рибопромислових підприємств «Республіки Крим» в звіті відмічається ТОВ «МК «Транс-сервіс», яке в 2020 році видобуло 2 863,121 тон, що становить 38,4 % від загального обсягу видобутку «кримськими підприємствами» по Чорному морю, але «тривалий ремонт» судна цього підприємства йменується однією з причин зниження показників промислу в 2020 року. Також, серед рибопромислових підприємств виділяють ТОВ «Югрибресурс» з обсягом видобутку 1 452,151 тон та ТОВ «Югрибтранс» з обсягом видобутку 754,019 тон. Примітно що ця активна експлуатація морських біоресурсів Чорного та Азовського морів поки не отримала відповідного реагування з боку України чи інших чорноморських держав.

Виконання основного заходу «Відшкодування частини витрат на придбання обладнання для цілей рибного господарства» в 2020 році нібито склало 30 532,054 тисяч рублів. Кількість «модернізованих об’єктів рибного господарства за рахунок придбаного і введеного в експлуатацію обладнання» нібито склала 8 одиниць.

У відмиванні коштів взяли участь 7 суб’єктів господарської діяльності. Адже було «про субсидовано» придбання 21 одиниці обладнання, знаряддя лову, насоси та інше обладнання, що використовується для добування водних біоресурсів, і нібито проведене ремонт 41 одиниці обладнання для цих же цілей, за рахунок введення в експлуатацію нового обладнання модернізовано 5 судів у чотирьох риболовецьких компаній і один цех для переробки риби. У 2020 році було нібито модернізовані судна ТОВ «Югрибресурс», ТОВ Морська компанія «Транс-сервіс», ТОВ «Керч-риба» і ТОВ «Югрибтранс». Компанія «Риболовецький колгосп імені Кримських партизан» нібито модернізувала інкубаційний цех для нересту й дорощування малька креветки. ТОВ «Керчхолод» та підприємцем Гойкаловим нібито придбано нове обладнання, яке використовується для рибопереробки [8].

Як можна помітити з «підсумкового звіту» «Програми», відсоток приросту вирощених об’єктів товарної аквакультури повністю нівелюється спадом виловлених об’єктів, що зберігає в галузі status quo. Та якщо рибодобувні підприємства, які отримали від окупантів «ліцензії», продовжать використовувати хижацькі способи видобутку, обсяги видобутку й надалі продовжать падати. Звісно на цьому можна надалі освоювати «субсидії» але кризу у галузі цим виправити не вдасться. Так само ми не поділяємо оптимізм окупаційних «чиновників», які покладають великі надії на вирощування аквакультури. Зокрема не варто забувати про пандемію, через яку триває зниження показника вирощування устриць. Ця продукція делікатесна і швидко псується, устриця не може зберігатися в замороженому вигляді. Раніше продукцію кримських устричних ферм закуповували московські, санктпетербурзькі і сочинські ресторани, які більшу частину 2020 року було закрито [8].

В наші руки потрапила «Зведена річна доповідь про хід реалізації та оцінку ефективності державних програм Російської Федерації за підсумками 2018 року», однак довіри до цього документа мало. Є підозра що дані в ньому малювалися «за методом Стеля», тобто бралися зі стелі на догоду красивим цифрам. У гонитві за звітним показником, укладачі зведеної доповіді часто забували читати текстовий опис показника, перш ніж малювати 100% фактичного виконання. В результаті вийшли комічні ситуації. Наведемо одну з них.

У звіті про реалізацію державної програми «Розвиток рибогосподарського комплексу» на території Республіки Крим та м. Севастополя, частка планових перевірок, проведених у встановлені терміни, в загальній кількості запланованих перевірок, за «планом» становила 96,8 %, а по «фактом» 100 % [9, с. 225]. Крім приросту в перевірках, мабуть саме завдяки яким фізіологічно обґрунтована річна потреба кримського населення в рибі та інших морепродуктах повинна була знову піднятися до нормального рівня в 22 кг на душу населення, звіт фігурує і іншими «важливими» показниками. Наприклад, часткою «кримських» «державних цивільних службовців Федерального агентства з рибальства», які мали пройти підвищення кваліфікації протягом останніх 3 років, на рівні 93% [9, с. 226]. Втім, чи був цей «ключовий» показник досягнутий – невідомо, так як у відповідній графі «факт» стоїть прочерк.

На завершення хочемо відзначити, що розібратися в статистичній інформації, що публікується країною-агресором, вкрай складно, адже різні відомства наводять зовсім різні, суперечливі цифри. А на сайтах Федерального агентства з рибальства і його регіонального підрозділу, Азово-Чорноморського територіального управління, взагалі немає розділів зі статистичними даними, відомства лише іноді, дуже нерегулярно, згадують про це в новинах. Дані «Риба свіжа або охолоджена, прісноводна, що є продукцією рибництва» росіянами взагалі не публікуються «в цілях забезпечення конфіденційності первинних статистичних даних, отриманих від організацій», відповідно до статті 9 Федерального закону від 2007 року № 282-ФЗ «Про офіційний статистичний облік і систему державної статистики в Російській Федерації» [10].

Не виключено, що дані про видобуток морської риби теж скоро утаємничать, щоб не лякати громадськість низькими цифрами. А вони точно будуть, тому, що після окупації півострова до його берегів кинулися російські рибодобувні підприємства. «Відповідно до російського законодавства», на «аукціонах» були розіграні «ділянки для рибодобування» і водні ресурси Криму почали вигрібати, в буквальному сенсі, до дна. «АРК» вже повідомляла про хижацькі способи видобутку, коли сейнери йдуть уступом, зачищаючи прибережні води від усього живого [11]; [12]. А значить, обсяги вилову риби й далі падатимуть і ніякі цільові «програми» окупаційної «влади» не зможуть, в довгостроковій перспективі, цю ситуацію поліпшити.

Джерела:

1. https://rk.gov.ru/ru/document/show/1064

2. https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/81

3. https://arc.construction/20387?lang=uk

4. https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/2012

5. https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2020_06_04_16_19_godovoi_otchet _za_2019_god_o_khode_realizatsii_i_otsenki_effektivnosti_gosudarstvennoi_programmy_razvitiia_selskokhoziaistvennoi_prod

6. https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/739

7. https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2019_04_24_11_44_godovoi_otchet _za_2018_god_o_khode_realizatsii_i_otsenke_effektivnosti_gosudarstvennoi_programmy_razvitiia_selskogo_khoziaistva_i_reg

8. https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2021_05_18_09_16_godovoi_otchet _za_2020_god_o_khode_realizatsii_i_otsenke_effektivnosti_gosudarstvennoi_programmy_razvitiia_selskogo_khoziaistva_i_reg

9. https://www.economy.gov.ru/material/file/bffb77b1c0038431f448246450 e49d8c/Doklad_itogi2018.pdf

10. https://crimea.gks.ru/folder/27567

11. https://arc.construction/18913?lang=uk

12. https://ru.krymr.com/a/krym-lovis-rybka-hotya-by-malenkaya /30099951.html