Як ми вже інформували наших читачів, Aсоціація надіслала офіційні вимоги до всіх відповідних міжурядових та незалежних організацій щодо екологічної катастрофи, яка сталася 7 серпня 2021 року, коли 100 тонн нафти витекли до Чорного моря поблизу міста Новоросійськ з терміналу, що належить Каспійському трубопровідному консорціуму (CPC), акціонерами якого є російське державне монопольне підприємство «Роснефть», ключове казахстанське підприємство «КазМунайГаз» (19 %), американський нафтовий гігант «Шеврон» (15 %) та італійський концерн «Ені» (2 %). На підставі отриманої нами офіційної відповіді ми також повідомили читачам, що через наше подання Європейське агентство навколишнього середовища (ЄАНС) вказало нам про своє розслідування з цього питання.

Після цієї публікації ми миттєво отримали електронного листа від ЄАНС, з фактичною відмовою ЄАНС вживати будь-які подальші заходи у цій справі. У цьому новому листі від ЄАНС було вказано, що ЄАНС нібито не встановлює та не застосовує екологічну політику, та що агенство нібито не має повноважень надавати юридичну чи технічну допомогу для скарг, що стосуються законодавства про довкілля, та нібито не має повноважень щодо розслідування проблем, які ми підняли. Пізніше, 18 серпня, наша Асоціація отримала ще одного електронного листа від ЄАНС, у якому повідомлялося, що посилання на ЄАНС у вищезгаданій публікації Асоціації нібито є неточним щодо того, яким є роль та мандат ЄАНС, а також щодо участі ЄАНС у цьому конкретному питанні.

Водночас згідно чинної кодифікованої редакції Регламенту (ЄС) № 401/2009 2009 року задля досягнення цілей охорони навколишнього середовища та розвитку, визначених Договором про Союз та наступними програмами дій ЄС щодо навколишнього середовища, а також сталого розвитку, метою ЄАНС є надання ЄС та державам-членам ЄС об’єктивної, достовірної та співставленої інформації на європейському рівні, яка дозволяє їм вживати необхідних заходів для захисту навколишнього середовища, для оцінки результатів таких заходів та для забезпечення належного інформування громадськості про стан навколишнього середовища; а також здійснення ЄАНС необхідного технічного та наукового забезпечення (пункти “a”, “b” частини 2 статті 1 цього Регламенту).

Більше того, за пунктом “а” статті 2 цього Регламенту для досягнення мети, викладеної у його наведеній статті 1, завдання ЄАНС включають відповідальність ЄАНС за збір, обробку та аналіз даних, зокрема у сферах, зазначених у статті 3 Регламенту (ЄС) № 401/2009 (з пунктом “h”, охорона узбережжя та морського середовища як пріоритетної сфери роботи). Більш того, пункт “е” статті 2 цього Регламенту зобов’язує ЄАНС реєструвати, зіставляти та оцінювати дані про стан довкілля, складати експертні звіти про якість, чутливість та тиск на навколишнє середовище на території ЄС, з тим щоб забезпечити єдині критерії оцінки для даних про навколишнє середовище, що застосовуватимуться у всіх державах-членах ЄС, для подальшого розвитку та підтримки довідкового центру інформації про навколишнє середовище. Європейська Комісія має використовувати цю інформацію у власній діяльності із забезпечення імплементації законодавства ЄС щодо довкілля.

Більш того, пункт “m” статті 2 цього Регламенту зобов’язує ЄАНС забезпечити широке розповсюдження надійної та співставленої екологічної інформації, зокрема про стан довкілля, серед широкої громадськості. Тож твердження ЄАНС про те, що вона нібито не має компетенції для розслідування екологічних інцидентів та катастроф, не відповідають цим положенням, оскільки ЄАНС має чіткий мандат збирати, обробляти та аналізувати такі дані, включаючи проблеми прибережних та морських районів. забруднення та захист. Більш того, широкомасштабний екологічний інцидент у Чорному морі, описаний у нашому поданні, має прямий зв’язок із діяльністю італійської компанії “Eni” та з екологічними ризиками для румунських та болгарських морських та прибережних екосистем Чорного моря, тому він безпосередньо підпадає під мандат органів Європейського Союзу.

За цих обставин наша Асоціація запропонувала наразі, шляхом додаткового офіційного подання, безпосередньо Європейській Комісії, включаючи Генерального Директора Комісії з питань навколишнього середовища, пані Флоріку Фінк-Хуйєр, відреагувати в рамках свого мандату на явно неправомірну відмову ЄАНС у реалізації власний функцій, встановлених у описаних вище пунктах Регламенту ЄС № 401/2009 та проінформувати нас про досягнуті результати такого реагування з боку Комісії. Також ми проінформували з цього питання керівні органи навколишнього середовища чорноморських держав ЄС, Болгарії та Румунії, і додатково компетентні дипломатичні структури України.

Даний практичний негативний приклад яскраво відображає ступінь можливостей російського і пов’язаного з ним великого бізнесу, що корумпує міжнародні органи та знищує сьогодні не тільки екосистеми Криму, але і всього Чорноморського регіону в цілому, при повному мовчанні компетентних міжнародних структур.